سرنوشت مصدوم در دستان کسی است که اولین پانسمان را انجام می‌دهد. (نیکلاس سن) آموزش کمک های اولیه
سرنوشت مصدوم در دستان کسی است که اولین پانسمان را انجام می‌دهد. (نیکلاس سن) آموزش کمک های اولیه
0
0

واژه نامه پیش بیمارستانی

2212 بازدید

در واژه نامه پیش بیمارستانی شما با برخی از کلمات و اصطلاحات به کار رفته در محیط های درمانی و بیمارستانی ، همچنین واژگان به کار رفته در فرم های گزارش نویسی یا نسخه ها آشنا خواهید شد .

به منظور آشنایی هرچه بیشتر با کلمات تخصصی، می توانید به دانشنامه های پزشکی و یا دانشنامه های تخصصی هر حوزه رجوع کنید .

A
کیسه هوایی Alveolus شکم Abdomen
کم خونی Anemia آسیب شکمی Abdominal Trauma
قدامی ، جلویی Anterior خراشیدگی Abrasion
فقدان تنفس خودبخودی Apnea , Apneie بی قراری Agitation
خفگی در اثر برگشت محتویات معده به نای Aspiration آتل بادی  Air Splint
قطع عضو Amputation راه هوایی Airway
ارزیابی  Assessment کمبود اکسیژن Anoxia
B
نبض کمتر از 60 بار در دقیقه Bradycardia تخته پشتی BackBoard
تنفس کمتر از 12 بار در دقیقه Bradypnea کبودی ناحیه پشت گوش Battle’s Sign
نایژه ها Bronchus فشار خون  (BP) Blood Pressure
نایژک ها (برونشیول) Bronchiole ترومای نافذ Blunt Trauma
ماسک تهویه کیسه ای دریچه دار Bag-Value-Mask Ventilation (BVM) جداسازی مواد باقی مانده از مصدوم Body Substance Isolation (BSI)
سوختگی Burn تنفس Breathing
کاهش (برادی) Brady
C
کلار گردنی Collar پرشدن بستر مویرگی Capillary Refill
ضربه مغزی Concussion احیای قلبی ریوی Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR)
صدای ترق ترق ناشی از ساییدن شکسته استخوان ها Crepitus سکته مغزی Cerebral Vascular Accident (CVA)
یکی از صداهای غیرطبیعی ریه Crackles مایع مغزی – نخاعی Cerebral Spinal Fluid (CSF)
جمجمه Cranium گردش خون Circulation
کوفتگی Contusion ترومای قفسه سینه Chest Trauma
سندرم له شدگی Crush Syndrome ترقوه Claviele
سیانوز ، رنگ کبود پوست Cyanosis دنبالچه Coccyx
D
ناتوانی Disability تعییر شکل Deformity
انتهای Distal گشاد شدن ، باز شدن Dilatation
E
تکنیسین فوریت پزشکی Emergency Medical  technician (EMT) سیستم مدیریت اورژانس Emergency Management System (EMS)
عریان کردن ، در معرض دید گذاشتن Expose حبابچه هوا Emphysema
باز شدن Extension اپی گلوت Epiglottis
تنفس طبیعی Eupnea
F
خم شدن Flexion برافروخته Flash
مایع درمانی Fluid Trophy ران ، فمور Femur
سوراخ موجود در قاعده جمجمه Foramen Magnum نازک نی Fibula
قفسه سینه مواج Flail Chest
G
جدول کمای (اغمای) گلاسکو Glasgow Coma Scale (GCS) اوغ زدن (رفلکس گگ) Gag Reflix
محافظت Guarding
H
فشار خون بالا Hypertension ترومای سر Head Trauma
افزایش درجه حرارت بدن Hyperthermia لخته (تجمع موضعی خون) Hematomas
افزایش تهویه ریوی Hyperventilation خونریزی دهنده Hemorrhagic
کاهش (هیپو) Hypo وجود خون در فضای جنب Hemothorax
کاهش دی اکسید کربن در خون Hypocapnia فتق Hernia
کاهش گلوکز یا قند خون Hypoglycemia استخوان بازو Humerus
کاهش جریان خون Hypoperfusion افزایش (هایپر) Hyper
فشار خون پایین Hypotension افزایش دی اکسید کربن در خون Hypercapnia
کمبود یا ناکافی بودن اکسیژن Hypoxia افزایش قند خون Hyperglycemia
I
ورید اجوف تحتانی Inferior vena cava (IVC) فشار درون جمجمه ای Intra Cranial Pressure (ICP)
کمبود موقتی یا موضعی خونرسانی Ischemia پایینی Inferior
J
مانور جاوتراست در آسیب نخاعی Jaw Thrust Maneuver
K
بررسی مکانیزم آسیب های ناشی از سانحه (کینماتیک) Kinematics باز بودن رگ Keep Vein Open (KVO)
L
سطح هوشیاری Level Of Conscious (LOC) پارگی ، زخم با لبه نامنظم Laceration
رباط (لیگامنت) Ligament نوعی ماسک شرایط خاص Laryngeal Mask Airway (LMA)
غلطاندن مصدوم ترومایی (لاگ رول) Log Roll حنجره Larynx
ریه ها Lungs کنار Lateral
M
خط وسط Midline حادثه با مصدومین زیاد Mass Casualty Incident (MCI)
تنگ شدن مردمک (میوزیس) Miosis دارو Medication
گشاد شدن مردمک (میدریاز) Mydriasis وضعیت ذهنی Mental Status
حمله قلبی Myocardial Infarction (MI) استخوان کف دست Metacarpus
استخوان کف پا Metatarsus
N
عدم خوردن و نوشیدن Nothing Per Oral (NPO) از بین رفتن بافت (نکروز) Necrosis
بینی Nose
P
پشتی Posterior رنگ پریده Pale
بالایی Proximal استخوان کشکک زانو Patella
اصول مراقبت پیش بیمارستانی در مصدومین ترومایی Pre Hospital Trauma Life  Support (PHTLS) تجهیزات محافظ فردی Personal Protective Equipment (PPE)
دمر ، به شکم خوابیده Prone سوراخ شدگی(با گلوله و چاقو) Penetration / Puncture
نبض Pulse Rate (PR) گلو ، حلق Pharynx
وضعیت خونرسانی Perfusion جنب Pleura
تجمع هوا در فضای جنب Pneumothorax
R
نعداد تنفس Respiratory Rate (RR) سیاه شدن دور چشم، چشم راکونی  Racoon eyes
متلاشی شدن تارهای عضلات Rhabdomyolysis نبض مچی ،زند زبرین Radios
آتل سخت Rigid Splint پاسخگویی Response
S
زخم مکنده قفسه سینه Sucking Chest Wound استخوان خاجی Sacrum
بالایی Superior استخوان کتف Scapula
ورید اجوف فوقانی Superior Vena Cava (SVC) نشانه، علامت Sign
به پشت، طاق باز Supine جمجمه Skull
علامت Symptom آسیب ستون مهره ها Spinal Injury
تورم Swelling استخوان جناغ Sternum
T
نموتوراکس فشاری Tension Pneumothorax افزایش (تاکی) Tachy
استخوان درشت نی Tibia افزایش غیرطبیعی تعداد نبض tachycardia
حمله ایسکمی گذرا Transient Ischemic Attack افزایش غیرطبیعی تعداد تنفس tachypnea
تراشه،نای Trachea درجه حرارت Temperature (T)
آتل کششی Traction Splint تاندون، زردپی Tendon
آسیب مغزی تروماتیک Traumatic Brain Injury حساسیت به لمس Tenderness
U
زند زیرین Ulna
V
علایم حیاتی Vital Signs (VS) تهویه Ventilation
W
آسیب شلاقی Whiplash Injury


نقل مطلب با ذکر منبع (پایگاه اینترنتی نجاتگر) بلامانع است.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://nejatgar.com/?p=16920
اشتراک گذاری:
سینا
نجاتگر :: حاصل سال ها تلاش تیم امدادی نجاتگر براي ارتقای مهارت های امداد و نجات شما
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد واژه نامه پیش بیمارستانی

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.