0
0

نکات آموزشی در موقع زلزله ویژه کودکان

1903 بازدید

✓ درمواقع بحرانی همچون زلزله، بچه ها را در جریان اخبار زلزله قرار ندهید، چون باعث آسیب روانی، کابوس و وحشت شبانه درآنها می شود، بلکه رفتار صحیح دراین مواقع آموزش مسائل ایمنی به آنها می باشد.

✓ باید به کودکان آموزش دهیم همواره آرامش خود را حفظ کنند و مراقب باشند آسیب نبینند.

✓ قبل از وقوع زلزله، کودکان باید توسط مربیان و والدین خود نقاط امن مراکز نگهداری کودک و خانه را شناسایی کنند.

✓ کودکان باید طبق برنامه مشخص همراه مربیان و والدین خودروش های صحیح پناهگیری در نقاط امن را تمرین کنند.

✓ قاب عکس های اتاق کودکان باید در فاصله کمتری از دیوار اتاق نصب شوند.

✓ وسایل کودک در روی قفسه ها را محکم درجای خود ثابت کنیم.

✓ به کودکان آموزش دهیم زمان وقوع زلزله اگر درخانه هستید، همانجا بمانید به یک جای امن در داخل خانه بروید و از شیشه ها و وسایل آویز دوری کنید.

✓ درصورت وجود میز فاقد شیشه، زیر میز بروید، ازسروگردن خود مراقبت کنید، با یک دست پایه میز را محکم بگیرد و تا پایان لرزش ها همانجا بماند.

✓ اگرکودک در رختخواب است، همانجا بماند و از سروگردن خود با بالشت محافظت کند.

✓ به کودکان آموزش دهیم درصورت خارج شدن ازمنزل به سمت پله ها برای فرار هجوم نبرند.

✓ از آسانسور جهت خارج شدن سریع استفاده نکنند.

✓ از دیوارها، درختان و ساختمان های بلند و کابل های برق دوری کنند.

✓ به کودکان آموزش دهیم، هنگام وقوع زلزله، خروج از منزل و رفتن به کوچه و پیاده رو ممکن است خطرناک باشد، مراقب باشند.

✓ جهت آموزش اقدامات درقبل وحین و بعد از زلزله باید با ادبیات کودکانه به این گروه سنی آموزش داده شود. مثل استفاده از پوستر یا شعرهای مرتبط با زلزله و یا حتی اجرای نمایش و مانورهای زلزله و ایمنی ویژه کودکان.

✓ نوزادان که توانایی اجرای آموزش رو ندارند؛

✓ در ابتدا دراتاق کودک تمام نکات ایمنی باید در نظرگرفته شود (قبل از وقوع زلزله مثل آویز نبودن وسایل از سقف اتاق کودک و روی گهواره کودک یا تخت خواب ، آویز نکردن
وسایل از دیوار کناری تخت خواب ، ایمن نصب کردن بخاری و دور بودن آن از تخت خواب کودک، محکم کردن وسایل روی قفسه کودک، دور بودن تخت کودک ازشیشه یاپنجره ها، وتخت خواب درکنار دیوارهای داخلی باشد).

✓ در زمان وقوع زلزله اگر نوزاد درکنار مادر باشد باید مادر نوزاد را با یک دست بغل بگیرد و در نقاط امن اقدام به پناهگیری درست کند.

✓ اگر نوزاد در اتاق مخصوص کودک باشد، مادر با اطمینان از ایمن بودن اتاق کودک، پناهگیری را انجام می دهد و پس از تمام شدن لرزش ها به همراه نوزاد خود، خروج
اضطراری رو از ساختمان بارعایت نکات ایمنی انجام می دهد

✓ همواره به کودکان آموزش دهیم در زمان تخلیه اضطراری صحبت نکنند و فقط به توصیه های والدین و مربیان گوش دهند.

✓ ندوید تا صدمه نبینید.

✓ همدیگر را هل ندهید تا خود و دیگران دچار آسیب نشوید.

✓ به ساختمان برنگردید تا در امان باشید.

✓ به کودکان با ادبیات کودکانه آموزش دهیم درحین وقوع زلزله اقدامات زیر را انجام دهند؛

✓ در هر جایی که قرار دارید به حالت نشسته روی زانوهای خود قرار بگیرید (افتادن)

✓ خیلی سریع توسط دست و بازوهای خود از سروگردن خود محافظت کنید (پوشش دادن)

✓ اگر میز محکمی در نزدیکی شما بود به جز میزهای شیشه ای، زیرمیز پناه بگیرید و با یک دست و بازو از سروگردن خود محافظت کنید و با دست دیگرخود، پایه میز را نگه دارید.  اگرشدت لرزه ها به نحوی باشدکه میزبه حرکت درآید، آماده باشید (نگه داشتن)

✓ به کودکان آموزش دهیم هرگز؛جهت پناهگیری درچهارچوب درب ها قرارنگیرند.

✓ به حالت ایستاده در چهارکنج وحتی کنار دیوارهای داخلی قرار نگیرند چون که تعادل فرد به کمترین حدممکن می رسد و هیچ حفاظتی از ناحیه سر و گردن صورت نمیگیرد.

ابراهیم هوشمندی – زهرا کبیری

مربی امداد و کمک های اولیه

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://nejatgar.com/?p=16153
اشتراک گذاری:
سینا
نجاتگر :: حاصل سال ها تلاش تیم امدادی نجاتگر براي ارتقای مهارت های امداد و نجات شما
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد نکات آموزشی در موقع زلزله ویژه کودکان

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.