سرنوشت مصدوم در دستان کسی است که اولین پانسمان را انجام می‌دهد. (نیکلاس سن) آموزش کمک های اولیه
سرنوشت مصدوم در دستان کسی است که اولین پانسمان را انجام می‌دهد. (نیکلاس سن) آموزش کمک های اولیه
0
0

نکات آموزشی در موقع زلزله ویژه کودکان

4058 بازدید

✓ درمواقع بحرانی همچون زلزله، بچه ها را در جریان اخبار زلزله قرار ندهید، چون باعث آسیب روانی، کابوس و وحشت شبانه درآنها می شود، بلکه رفتار صحیح دراین مواقع آموزش مسائل ایمنی به آنها می باشد.

✓ باید به کودکان آموزش دهیم همواره آرامش خود را حفظ کنند و مراقب باشند آسیب نبینند.

✓ قبل از وقوع زلزله، کودکان باید توسط مربیان و والدین خود نقاط امن مراکز نگهداری کودک و خانه را شناسایی کنند.

✓ کودکان باید طبق برنامه مشخص همراه مربیان و والدین خودروش های صحیح پناهگیری در نقاط امن را تمرین کنند.

✓ قاب عکس های اتاق کودکان باید در فاصله کمتری از دیوار اتاق نصب شوند.

✓ وسایل کودک در روی قفسه ها را محکم درجای خود ثابت کنیم.

✓ به کودکان آموزش دهیم زمان وقوع زلزله اگر درخانه هستید، همانجا بمانید به یک جای امن در داخل خانه بروید و از شیشه ها و وسایل آویز دوری کنید.

✓ درصورت وجود میز فاقد شیشه، زیر میز بروید، ازسروگردن خود مراقبت کنید، با یک دست پایه میز را محکم بگیرد و تا پایان لرزش ها همانجا بماند.

✓ اگرکودک در رختخواب است، همانجا بماند و از سروگردن خود با بالشت محافظت کند.

✓ به کودکان آموزش دهیم درصورت خارج شدن ازمنزل به سمت پله ها برای فرار هجوم نبرند.

✓ از آسانسور جهت خارج شدن سریع استفاده نکنند.

✓ از دیوارها، درختان و ساختمان های بلند و کابل های برق دوری کنند.

✓ به کودکان آموزش دهیم، هنگام وقوع زلزله، خروج از منزل و رفتن به کوچه و پیاده رو ممکن است خطرناک باشد، مراقب باشند.

✓ جهت آموزش اقدامات درقبل وحین و بعد از زلزله باید با ادبیات کودکانه به این گروه سنی آموزش داده شود. مثل استفاده از پوستر یا شعرهای مرتبط با زلزله و یا حتی اجرای نمایش و مانورهای زلزله و ایمنی ویژه کودکان.

✓ نوزادان که توانایی اجرای آموزش رو ندارند؛

✓ در ابتدا دراتاق کودک تمام نکات ایمنی باید در نظرگرفته شود (قبل از وقوع زلزله مثل آویز نبودن وسایل از سقف اتاق کودک و روی گهواره کودک یا تخت خواب ، آویز نکردن
وسایل از دیوار کناری تخت خواب ، ایمن نصب کردن بخاری و دور بودن آن از تخت خواب کودک، محکم کردن وسایل روی قفسه کودک، دور بودن تخت کودک ازشیشه یاپنجره ها، وتخت خواب درکنار دیوارهای داخلی باشد).

✓ در زمان وقوع زلزله اگر نوزاد درکنار مادر باشد باید مادر نوزاد را با یک دست بغل بگیرد و در نقاط امن اقدام به پناهگیری درست کند.

✓ اگر نوزاد در اتاق مخصوص کودک باشد، مادر با اطمینان از ایمن بودن اتاق کودک، پناهگیری را انجام می دهد و پس از تمام شدن لرزش ها به همراه نوزاد خود، خروج
اضطراری رو از ساختمان بارعایت نکات ایمنی انجام می دهد

✓ همواره به کودکان آموزش دهیم در زمان تخلیه اضطراری صحبت نکنند و فقط به توصیه های والدین و مربیان گوش دهند.

✓ ندوید تا صدمه نبینید.

✓ همدیگر را هل ندهید تا خود و دیگران دچار آسیب نشوید.

✓ به ساختمان برنگردید تا در امان باشید.

✓ به کودکان با ادبیات کودکانه آموزش دهیم درحین وقوع زلزله اقدامات زیر را انجام دهند؛

✓ در هر جایی که قرار دارید به حالت نشسته روی زانوهای خود قرار بگیرید (افتادن)

✓ خیلی سریع توسط دست و بازوهای خود از سروگردن خود محافظت کنید (پوشش دادن)

✓ اگر میز محکمی در نزدیکی شما بود به جز میزهای شیشه ای، زیرمیز پناه بگیرید و با یک دست و بازو از سروگردن خود محافظت کنید و با دست دیگرخود، پایه میز را نگه دارید.  اگرشدت لرزه ها به نحوی باشدکه میزبه حرکت درآید، آماده باشید (نگه داشتن)

✓ به کودکان آموزش دهیم هرگز؛جهت پناهگیری درچهارچوب درب ها قرارنگیرند.

✓ به حالت ایستاده در چهارکنج وحتی کنار دیوارهای داخلی قرار نگیرند چون که تعادل فرد به کمترین حدممکن می رسد و هیچ حفاظتی از ناحیه سر و گردن صورت نمیگیرد.

ابراهیم هوشمندی – زهرا کبیری

مربی امداد و کمک های اولیه

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://nejatgar.com/?p=16153
اشتراک گذاری:
سینا
نجاتگر :: حاصل سال ها تلاش تیم امدادی نجاتگر براي ارتقای مهارت های امداد و نجات شما
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد نکات آموزشی در موقع زلزله ویژه کودکان

دیدگاهتان را بنویسید

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.