تمام مطالب برچسب : سرد
کمپرس سرد ؛ کی،کجا و چگونه؟

کمپرس سرد ؛ کی،کجا و چگونه؟

گاهی اتفاقاتی رخ می دهد که نیازمند کمک فوری نیست، ولی به خاطر درد و تورم ناحیه ی آسیب دیده، با خود می گوییم ای کاش می توانستم کار مفیدی انجام دهم. یکی از این موارد وقتی است که فردی از اعضای خانواده، به خصوص کودکی دچار ضربه می شود و مثلاً دست یا پاهایش بعد از افتادن، بود و متورم می شود   شما برای کاهش ورم و درد چه کاری می توانید انجام دهید؟ اگر آسیب دیدگی در دست باشد، با آویزان کردن آن، ورم و کبودی کاهش می یابد  .اگر هم پای فرد، دچار آسیب شده او را بنشانید و ناحیه آسیب دیده را بلند کنید و چند بالش زیر پایش بگذارید. سپس به سرعت با کمک […]