تمام مطالب برچسب : بانداژ
تکنیک های بانداژ+تصاویر

تکنیک های بانداژ+تصاویر

به لحاظ تکنیکی، واژه‌ی بانداژ اشاره به پارچه‌ای دارد که جهت ثابت نگه داشتن پانسمان (عملی که طی آن زخم با محلول ضد عفونی و غیره شسته و پوشش استریل بر روی آن قرار داده می‌شود) مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه خود پانسمان. باند، پارچه‌ای است که جهت نگه داشتن پانسمان پزشکی و یا ناحیه‌ی آسیب دیده‌ی بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. باند انواع مختلفی دارد که از نوارهای پارچه‌ای ساده تا انواعی که به طور ویژه مخصوص یک ناحیه‌ی خاص از بدن باشند، طبقه‌بندی می‌شوند. نیازی به گفتن نیست که جعبه‌ی کمک‌های اولیه‌ی شما بدون این باندها ناقص می‌باشد. نه تنها مهم است که آنها را درون جعبه‌ی کمک‌های اولیه داشته باشید، بلکه ضروری است که در نحوه‌ی […]