فروشگاه

تجهيزات و محصولات ويژه سلامت ، تندرستي و توانبخشي

آتروپات کمری با کاور

آتروپات کمری با کاور

حراج
۶۰,۰۰۰تومان ۵۲,۰۰۰تومان
آتروپات جیبی

آتروپات جیبی

حراج
۱۱,۰۰۰تومان ۹,۸۰۰تومان
آتروپات زانویی

آتروپات زانویی

حراج
۲۵,۰۰۰تومان ۲۲,۰۰۰تومان
آتروپات ساده مصرف عمومی

آتروپات ساده مصرف عمومی

حراج
۲۰,۰۰۰تومان ۱۸,۰۰۰تومان
آتروپات شانه و گردن

آتروپات شانه و گردن

حراج
۴۳,۰۰۰تومان ۳۹,۲۰۰تومان
آتروپات قلبی

آتروپات قلبی

حراج
۲۳,۰۰۰تومان ۱۹,۸۰۰تومان
آتروپات کف پا

آتروپات کف پا

حراج
۳۵,۰۰۰تومان ۲۹,۰۰۰تومان
آتروپات کمری

آتروپات کمری

حراج
۳۷,۰۰۰تومان ۳۵,۰۰۰تومان
رطوبت سنج و دماسنج دیجیتال

رطوبت سنج و دماسنج دیجیتال

حراج
۴۰,۰۰۰تومان ۳۸,۰۰۰تومان

1 2