داروهای اورژانسی مورد نیاز در آمبولانس + دانلود فایل

داروهای اورژانسی مورد نیاز در آمبولانس + دانلود فایل

ارائه خدمات سلامت سطح دو به بیماران نیازمند به طور سـریع و علمـی ، رسـالت اصـلی اورژانس پیش بیمارستانی می باشد. گسترش کمی و کیفی این خدمات در چند سال اخیـر بـسیار
چشمگیر بوده و دستاوردهای آن نمود عینی و بارزی دارد. از اولویت هـای مهـم سـلامت مقولـه استانداردسازی و ارتقاء کیفی ارائه خدمات میباشد.

یکـی از شـاخص هـای مهـم در ایـن راسـتا یکسان سازی ابزار مورد استفاده در این بخش است . از جمله این ابزار، داروهای مورد استفاده در آمبولانس می باشد، که تا کنون لیست مدون، به روز شده و یکـسانی بـه صـورت رسـمی منتـشر نشده است وکتابچه دارویی حاضراین هدف را دنبال میکند. اگرچـه مـوارد ذکـر شـده در ایـن کتابچه، حداقل داروهایی است که در آمبولانسها مورد نیاز است و لی به خوبی میتواند راهنمای علمی و عملیاتی تکنسینهای فوریتهای پزشکی در فیلد باشد.

این لیست دارویی ، در بازدیدهای نظارتی نیز مورد استناد قرار خواهدگرفت. ذکر این نکته لازم است که مطالب کتابچـه حاضـر بـا همکاری حوزه آموزش و پژوهش و کمیته ارتقای کیفیت مرکز اورژانس تهران تهیـه گردیـده و از نظرات ارشادی انجمن علمی طب اورژانس و معاونت محترم فنـی و عملیـاتی مرکـز مـدیریت حوادث و فوریتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز استفاده شـده اسـت . انعکـاس نظرات خوانندگان عزیز اعم از اساتید، صاحب نظـران و کـادر محتـرم عملیـاتی اورژانـس پـبش بیمارستانی در رابطه با محتوای کتاب ما را در جهت ارتقا ء کیفیت این مجموعه یاری خواهد داد.

در پایان از بذل عنایت و مـساعدت رئـیس محتـرم مرکـز مـدیریت حـوادث و فوریتهـای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آ قای دکتر معصومی، و معاونت محترم اجرایی ایـشان
و رئیس محترم مرکز اورژانس تهران تشکر و قدردانی می نمایم و توفیـق روزافـزون ایـشان را از باریتعالی مسألت دارم.

دانلود مخصوص کاربران عضو سایت است. برای نمایش لینک دانلود باید در سایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید !
irPowerWeb

نجاتگر :: حاصل سال ها تلاش دوستان ما براي خدمت به شما بهترين ها

نجاتگر در تلگرام

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۱۱۵

مطالب دانلودی مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *