تمام مطالب برچسب : آتش

گروه های آتش و جدول دسته بندی

گروه های آتش و جدول دسته بندی

باید در نظر داشته باشیم تمامی مواد قابل اشتعال که دچار آتش سوزی شده باشند را به یک طریق و یک روش نمی توان خاموش کرد. آب تحت فشار که برای آتش سوزی های خشک و خاکستردار مانند: چوب- مقوا و کارتن مفید و کارساز واقع می شود ؛ برای آتش های مشتعل شده زا مشتقات نفتی نه تنها مفید نیست ، بلکه باعث پخش شدن مایعات در حال اشتعال و گسترش آتش سوزی می گردد. در آتش سوزی های منشاگرفته از برق و لوازم برقی اگر آب به کار برود (بخصوص اگر آب دارای املاح باشد) خطر برق گرفتگی وهمچنین ترکیدن قسمتهای داغ موتورها و گسترش آتش سوزی وجود دارد. در آتش سوزی “انسان” ؛ با وجود اینکه بدن […]