پـایگاه اینترنتی نجـاتگر :: آموزش امداد و نجات http://nejatgar.com/ آموزش امداد و كمك هاي اوليه.مباحث تخصصی نجات.داروشناسی.اطفاء حریق.احکام شرعی امدادگران.جامعه مجازی امدادگران.تالار گفتمان.اخبارامدادی.تازه en-us sina2007.b@gmail.com 2018-04-24 hourly 1 2018-04-24 گرمازدگي تابستانه http://nejatgar.com/148/گرمازدگي-تابستانه/ http://nejatgar.com/148/گرمازدگي-تابستانه/#comments 2017-06-29 ارسال شده توسط montazer 148@http://nejatgar.com/

در گرماي شديد فصل تابستان ؛ گرمازدگي را جدي بگيريد و راه هاي مقابله با آن را بدانيد!!

]]>
2017-06-29 farsi
وضعيت شوک http://nejatgar.com/147/وضعيت-شوک/ http://nejatgar.com/147/وضعيت-شوک/#comments 2017-04-30 ارسال شده توسط montazer 147@http://nejatgar.com/  

 

 

  در هنگام بروز شوک ؛ با بالاگرفتن پاها ، به فرد شوک زده کمک کنيد !!

]]>
2017-04-30 farsi
خارج از جاده متوقف شويد http://nejatgar.com/146/توقف-خودرو-حاشيه-جاده/ http://nejatgar.com/146/توقف-خودرو-حاشيه-جاده/#comments 2017-04-29 ارسال شده توسط montazer 146@http://nejatgar.com/

 

اگر خودرویتان دچار نقص فنی شد یا به هر دلیلی توقف کردید "کاملا" از جاده خارج شوید !!

]]>
2017-04-29 farsi
کنترل خونريزي http://nejatgar.com/145/کنترل-خونريزي/ http://nejatgar.com/145/کنترل-خونريزي/#comments 2017-03-02 ارسال شده توسط montazer 145@http://nejatgar.com/

براي كنترل خونريزي ، محل آسيب ديده را به سمت بالاي قلب بلند كنيد و فشار مستقيم به آن وارد نماييد !!

]]>
2017-03-02 farsi
گرمازدگي http://nejatgar.com/144/کولر-پنکه-گرمازدگي/ http://nejatgar.com/144/کولر-پنکه-گرمازدگي/#comments 2016-05-06 ارسال شده توسط montazer 144@http://nejatgar.com/ .: يک تصوير :: يک پيام آموزشي :.

 

 

هنگام گرمازدگي شديد ؛ از قراردادن فرد آسيب ديده در مسير مستقيم کولر و پنکه خودداري کنيد !!!

]]>
2016-05-06 farsi