پـایگاه اینترنتی نجـاتگر :: آموزش امداد و نجات - وضعيت شوک
تاریخ : يكشنبه، 10 ارديبهشت ماه، 1396
موضوع : امداد و کمک های اولیه

وضعيت شوک

 

 

 

  در هنگام بروز شوک ؛ با بالاگرفتن پاها ، به فرد شوک زده کمک کنيد !!
شوک پوزیشین حالت بالا پا

منبع این مقاله : :پـایگاه اینترنتی نجـاتگر :: آموزش امداد و نجات
آدرس این مطلب : http://nejatgar.com/147/وضعيت-شوک/