پـایگاه اینترنتی نجـاتگر :: آموزش امداد و نجات - خارج از جاده متوقف شويد
تاریخ : شنبه، 9 ارديبهشت ماه، 1396
موضوع : نجات در جاده,يک تصوير يک پيام

خارج از جاده متوقف شويد

 

اگر خودرویتان دچار نقص فنی شد یا به هر دلیلی توقف کردید "کاملا" از جاده خارج شوید !!
خودرو توقف سانحه مثلث خطر

منبع این مقاله : :پـایگاه اینترنتی نجـاتگر :: آموزش امداد و نجات
آدرس این مطلب : http://nejatgar.com/146/توقف-خودرو-حاشيه-جاده/