پـایگاه اینترنتی نجـاتگر :: آموزش امداد و نجات - کنترل خونريزي
تاریخ : پنجشنبه، 12 اسفند ماه، 1395
موضوع : امداد و کمک های اولیه

کنترل خونريزي

براي كنترل خونريزي ، محل آسيب ديده را به سمت بالاي قلب بلند كنيد و فشار مستقيم به آن وارد نماييد !!
خونریزی زخم بالا نگه داشتن عضو فشار مستقیم

منبع این مقاله : :پـایگاه اینترنتی نجـاتگر :: آموزش امداد و نجات
آدرس این مطلب : http://nejatgar.com/145/کنترل-خونريزي/