حمل وجابجا کردن مصدوم

کليه مباحث تخصصي امداد و نجات ويژه امدادگران و مربيان تخصصي در اين بخش قرار مي گيرد.

حمل وجابجا کردن مصدوم

پستتوسط dash-ali » چهارشنبه فروردين ماه 28, 1392 5:30 pm

  

جابه‌جا كردن‌ بيمار

تا رسيدن‌ كمك‌هاي‌ پزشكي‌ بايد وضعيت‌ مصدومان‌ را به‌ همان‌ صورتي‌ كه‌ آنها را پيدا كرده‌ايد، حفظ‌ كنيد. تنها در صورتي‌ بايد مصدوم‌ را جابه‌جا كنيد كه‌ وي‌ در معرض‌ خطر فوري‌ باشد و حتي‌ در اين‌ شرايط‌، نزديك‌ شدن‌ به‌ مصدوم‌ نبايد براي‌ شما خطرآفرين‌ باشد .
توجه !
تا زماني‌ كه‌ يك‌ وضعيت‌ اورژانس‌ پيش‌ آيد كه‌ لازم‌ باشد شما وارد عمل‌ شويد، مصدوم‌ را جابه‌جا نكنيد.
وضعيت صحيح بدنمروري بر آناتومي

كمربند شانه روي دنده ها قرار دارد و توسط مهره هاي پشت كه زير آن است محافظت مي شود . بازوها به آن متصل هستند و از كمربند شانه آويزانند. موقعيكه شخص راست مي ايستد مهره هاي تحمل كننده وزن مخصوص بدن روي يكديگر قرار ميگيرند و روي ساكروم رديف مي شوند . ساكروم علاوه بر تحمل وزن ستون مهره ها جزئي از كمربند لگني نيز مي باشد.
موقعيكه شخص راست مي ايستد وزن هر چيزي كه بلند مي كند و با دستها حمل مي كند روي كمربند شانه ، ستون مهره هاي زير آن ، لگن و سپس پاها   وارد مي شود. هنگام بلند كردن اگر كمربند شانه در راستاي لگن و دستها نزديك پاها قرار گيرد ، نيرو ،‌در يك خط كاملا مستقيم رو به پايين مهره ها كه محكم در ستون مهره ها روي هم قرار گرفته اند وارد مي شود .
بنابراين ،‌اگر هنگام بلند كردن اشياءپشت بدن خم نشود و در وضعيت مستقيم قرار بگيرد ، فشار كمي روي عضلات و رباط ها ي نگهدارنده ستون مهره اي وارد مي شود ،‌ و بدين ترتيب وزن زيادي را ميتوان بدون آسيب به كمر، بلند و جابجا كرد . با اين حال ،‌اگر با پشت خم چيزي را بلندكنيد و ياحتي اگر راست بايستيد ولي از قسمت لگن خيلي به جلو خم شويد ممكن است به كمر خود آسيب برسانيد .
اگر چيزي را برداريد در حالی كه پشتتان خميده است ممكن است آسيب ببينيد ، زيرا نيروي بلند كردن بيشتر به عرض تا به پايين ستون مهره ها وارد مي شود . هنگامي كه اين اتفاق مي افتد ، عضلات پشت ، بجاي مهره ها از بلند كردن حمايت مي كنند .

(مهارتهاي عملي)
1- پشت خود را در راستاي مستقيم و طبيعي خود محكم كنيد . از ماهيچه هاي شكمي خود براي قفل كردن آن استفاده كنيد در حالي كه كمي به سمت داخل انحنا دارد .
2- پاهايتان را 40-35 سانتي متر از هم بازكنيد و زانو بزنيد تا تنه و بازوهايتان پايين تر بيايند .
3- با بازوهايي كه در هر دو طرف بدن به پايين كشيده شده ،‌برانكار چرخدار يا تخته پشت را بگيريد طوري كه كف دستهايتان به سمت بالا باشد طوري كه دستهاي شما تقريباً‌ مجاور قسمت قدامي تنه شما قرار گيرد .
4- وضعيت و حالت خود را تنظيم كنيد تا جسم طوري قرار گيرد كه وزن آن به طور مساوي به هر دو بازو منتقل شود . (مرحله 1)
5- اگر لازم است ،‌ دوباره وضعيت پاهايتان را تنظيم كنيد طوري كه در حدود 40-35 سانتي متر از هم فاصله داشته باشند و يك پا كمي جلوتر قرار گيرد و بچرخيد تا اينكه شما و مركز ثقل تان درست بين آنها قرار گيرد . اطمينان حاصل كنيد كه شي‌ء‌بين دو پاي شما قرار دارد ،‌پاهايتان را صاف نگه داريد و وزنتان را به طرف پاشنه پاها و يا درست پشت آنها توزيع كنيد (مرحله 2)
6- با بازوهايي كه به طرف پايين كشيده شده و با راست كردن پاها تا زماني كه كاملا بايستيد جسم را بلند كنيد . اطمينان حاصل كنيد كه پشتتان در راستاي مستقيم قرار دارد و قسمت فوقاني تنه شما قبل از مفصل هيپ بالا مي آيد . (مرحله 3)
خطرات جابه‌جايي‌ بيمار
پيش‌ از آنكه‌ به‌ جابه‌جايي‌ مصدوم‌ فكر كنيد بايد تصميم‌ بگيريد كه‌ آيا اين‌ شخص‌ در معرض‌ خطر فوري‌ هست‌ و نياز به‌ جابه‌جايي‌ دارد يا خير. اگر يقين‌ داريد كه‌ جابه‌جا كردن‌ مصدوم‌، ضروري‌ است‌، بايد نيروهاي‌ كمكي‌ و تجهيزات‌ موجود را بررسي‌ كرده‌، ارزيابي‌ كنيد كه‌ انجام‌ اين‌ عمل‌ تا چه‌ اندازه‌ مي‌تواند مشكل‌ باشد. موارد زير را را در نظر بگيريد:
- آيا اين‌ عمل‌ واقعاً ضروري‌ است‌؟ معمولاً مي‌توانيد مصدوم‌ را در همان‌ وضعيتي‌ كه‌ يافته‌ايد، ارزيابي‌ و درمان‌ كنيد.
- در صورتي‌ كه‌ جابه‌جا كردن‌ مصدوم‌ واجب‌ است‌، آيا مصدوم‌ خودش‌ مي‌تواند حركت‌ كند؟ اگر مصدوم‌ احساس‌ مي‌كند كه‌ مي‌تواند اين‌ كار را انجام‌ دهد، از وي‌ بخواهيد كه‌ چنين‌ كند؛ همچنين‌، با استفاده‌ از درايت‌ خود به‌ ارزيابي‌ وضعيت‌ مصدوم‌ بپردازيد.
- وزن‌ و اندازه‌ مصدوم‌ چقدر است‌؟
- مصدوم‌ چه‌ آسيب‌هايي‌ دارد و آيا جابه‌جايي‌ ممكن‌ است‌ وضعيت‌ وي‌ را وخيم‌تر كند؟
- چه‌ كسي‌ براي‌ كمك‌ در جابه‌جايي‌ در دسترس‌ است‌؟ آيا شما و ساير امدادگران‌ به‌طور مناسب‌ آموزش‌ ديده‌ايد و از آمادگي‌ جسماني‌ برخوردار هستيد؟
- آيا براي‌ ورود به‌ محل‌، مجبور به‌ استفاده‌ از تجهيزات‌ محافظي‌ هستيد و آيا به‌ چنين‌ تجهيزاتي‌ دسترسي‌ داريد؟
- آيا هيچ‌گونه‌ تجهيزاتي‌ براي‌ تسهيل‌ امر جابه‌جايي‌ مصدوم‌ در اختيار داريد؟ آيا به‌ همه‌ وسايل‌ مورد نياز دسترسي‌ داريد؟
- آيا براي‌ انجام‌ عمل‌ انتقال‌، فضاي‌ كافي‌ در اطراف‌ مصدوم‌ وجود دارد؟
- همراه‌ با مصدوم‌ از روي‌ چه‌ نوع‌ زميني‌ عبور خواهيد كرد؟
مورد خاص‌ وضعيت‌هاي‌ اورژانس‌
چهار وضعيت‌ اورژانس‌ وجود دارد كه‌ در اين‌ موارد، مصدوم‌ را بايد به‌ سرعت‌ از خطر دور ساخت‌. اين‌ كار را تنها در صورتي‌ انجام‌ دهيد كه‌ مطمئن‌ هستيد خود را به‌ خطر نخواهيد انداخت‌ و نيز آموزش‌هاي‌ مناسب‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ايد و به‌ تجهيزات‌ كافي‌ دسترسي‌ داريد. اگر به‌ اين‌ منابع‌ دسترسي‌ نداريد، بايد به‌ جاي‌ تلاش‌ براي‌ نجات‌ جان‌ مصدوم‌ به‌ تنهايي‌، با گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ تماس‌ بگيريد. وضعيت‌هاي‌ اورژانس‌ به‌ شرح‌ زير هستند:
- زماني‌ كه‌ مصدوم‌ در داخل‌ آب‌ و در معرض‌ خطر فوري‌ غرق‌ شدن‌ است.
- زماني‌ كه‌ مصدوم‌ در محلي‌ است‌ كه‌ دچار آتش‌ سوزي‌ شده‌ يا پر از دود است.
- زماني‌ كه‌ مصدوم‌ در معرض‌ خطر ناشي‌ از بمب‌ يا اسلحه‌ گرم‌ است‌.
- زماني‌ كه‌ مصدوم‌ در داخل‌ يا نزديك‌ به‌ يك‌ ساختمان‌ يا هر چيز در حال‌ فرو ريختن‌ است‌. سرعت‌ پاسخ‌ شما وابسته‌ به‌ ميزان‌ خطر است‌، اما حتي‌ در وضعيت‌هاي‌ فوق‌ هم‌ ممكن‌ است‌ براي‌ طراحي‌ نحوه‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ طور صحيح‌ و بي‌خطر، زمان‌ كافي‌ در اختيار داشته‌ باشيد.
نحوه‌ كمك‌ رساندن‌ بي‌خطر به‌ مصدوم‌
در صورتي‌ كه‌ مجبور هستيد به‌ يك‌ مصدوم‌ كمك‌ كنيد يا وي‌ را جابه‌جا كنيد، بايد نسبت‌ به‌ خطرهايي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در پي‌ استفاده‌ از روش‌هاي‌ ناصحيح‌ بروز كنند، آگاهي‌ داشته‌ باشيد. (هميشه‌) اين‌ احتمال‌ وجود دارد كه‌ شما وضعيت‌ مصدوم‌ را وخيم‌تر كنيد و يا خودتان‌ يا ساير امدادگران‌ نيز دچار آسيب‌ شويد. همواره‌ بايد زماني‌ را براي‌ طراحي‌ دقيق‌ عمليات‌ به‌ منظور به‌ حداقل‌ رساندن‌ اين‌گونه‌ خطرها، اختصاص‌ دهيد.
قوانين حمل بيمار روي برانكار
- از وزني كه بايد بلند كنيد و ميزان توانايي افراد گروهتان آگاه باشيد .
- حركات خود را با ديگر اعضاي تيمي كه با آنها مدام درارتباط هستيد هماهنگ كنيد
- بدن خود را درهنگام حمل بيمار نچرخانيد .
- وزني را كه حمل ميكنيد تا حد ممكن نزديك به بدن خود نگاه داريد در حالي كه پشت خود را در راستاي مستقيم نگاه داشته ايد .
- مطمئن شويد كه از قسمت مفصل ران خم و راست مي شويد نه از كمر و زانوهاي خود را در حالي كه كمر در راستاي مستقيم خود قرار دارد و خم نشده است‌ ، خم كنيد .
راهكارهاي‌ حفظ‌ ايمني‌
براي‌ اطمينان‌ از شرايط‌ ايمني‌، گام‌هاي‌ زير را طي‌ كنيد:
- روشي‌ را انتخاب‌ كنيد كه‌ متناسب‌ با موقعيت‌، وضعيت‌ مصدوم‌ و ميزان‌ نيروهاي‌ كمكي‌ و تجهيزات‌ در دسترس‌ شما است‌.
- گروهي‌ كار كنيد و يك‌ نفر را مسؤول‌ هماهنگ‌ كردن‌ جابه‌جايي‌ كنيد. اطمينان‌ حاصل‌ كنيد كه‌ اعضاي‌ گروه‌ نسبت‌ به‌ ترتيب‌ اقدامات‌ توجيه‌ هستند.
- تجهيزات‌ موجود را آماده‌ كنيد و دقت‌ كنيد كه‌ اعضاي‌ گروه‌ و تجهيزات‌ قبل‌ از آغاز عمليات‌، در جاي‌ خود حاضر باشند.
- هميشه‌ روش‌ صحيح‌ را به‌ كار بگيريد تا از آسيب‌ رساندن‌ به‌ مصدوم‌، خودتان‌ و ساير امدادگران‌ دوري‌ كرده‌ باشيد.
- سعي‌ كنيد ايمني‌ و راحتي‌ مصدوم‌، خود و ساير امدادگران‌ را در طول‌ جابه‌جايي‌ حفظ‌ كنيد.
- هميشه‌ در مورد اقدامي‌ كه‌ مي‌خواهيد به‌ انجام‌ برسانيد، به‌ مصدوم‌ توضيح‌ دهيد و وي‌ را تشويق‌ كنيد كه‌ تا حد امكان‌ همكاري‌ كند.
روش‌هاي‌ عملي‌ براي‌ جابه‌جايي‌ و نقل‌ و انتقال‌
روشي‌ كه‌ براي‌ كمك‌ به‌ مصدوم‌ به‌ كار مي‌بريد، برحسب‌ موقعيت‌، وضعيت‌ مصدوم‌ و اين‌ كه‌ آيا به‌ نيروهاي‌ امدادي‌ يا تجهيزات‌ كافي‌ دسترسي‌ داريد يا خير، فرق‌ مي‌كند. هميشه‌ برنامه‌ دقيقي‌ براي‌ جابه‌جايي‌ طراحي‌ كنيد و اطمينان‌ حاصل‌ كنيد كه‌ مصدوم‌ و امدادگران‌ براي‌ عمليات‌ جابه‌جايي‌ آمادگي‌ دارند. هنگام‌ جابه‌جايي‌ يا كمك‌رساني‌ به‌ مصدوم‌، رعايت‌ ترتيب‌ اقدمات‌ زير به‌ حفظ‌ ايمني‌ و راحتي‌ تمام‌ افراد كمك‌ خواهد كرد:
- تا حد امكان‌ خود را در موقعيتي‌ نزديك‌ به‌ بدن‌ مصدوم‌ قرار دهيد.
- با باز كردن‌ پاهاي‌ خود به‌ اندازه‌ عرض‌ شانه‌، تكيه‌گاه‌ خود را محكم‌ كنيد با بتوانيد تعادل‌تان‌ را حفظ‌ كنيد.
- در تمام‌ لحظات‌ در طول‌ عمليات‌، موقعيت‌ مناسب‌ خود را حفظ‌ كنيد.
- يكنواخت‌ و روان‌ حركت‌ كنيد. براي‌ تأمين‌ نيروي‌ لازم‌ براي‌ جابه‌جايي‌، قوي‌ترين‌ عضلات‌ اندام‌هاي‌ پايين‌ و بالايي‌ خود را به‌ كار بگيريد.
همكاري‌ با گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌
گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ ممكن‌ است‌ از شما به‌ عنوان‌ يك‌ ارايه‌كننده‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌ درخواست‌ كند تا در انتقال‌ مصدوم‌ با استفاده‌ از تجهيزات‌ تخصصي‌ كمك‌ كنيد. همواره‌ اجزاي‌ روش‌هاي‌ عملي‌ مناسب‌ را (كه‌ در بالا به‌ آنها اشاره‌ شد) به‌ كار بگيريد. البته‌ وقتي‌ به‌عنوان‌ بخشي‌ از گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ مشغول‌ به‌ امدادرساني‌ هستيد، هميشه‌ بايد از دستوراتي‌ كه‌ توسط‌ گروه‌ صادر مي‌شود، پيروي‌ كنيد. در مواقعي‌ كه‌ از طريق‌ هلي‌كوپتر به‌ مصدوم‌ امدادرساني‌ مي‌شود، چند «اصل‌ حفظ‌ ايمني‌ زمين‌ (محل‌ فرود)» بايد رعايت‌ شود. وظيفه‌ اصلي‌ شما، كنترل‌ كردن‌ ناظران‌ است‌. اطمينان‌ حاصل‌ كنيد كه‌ تمام‌ افراد حداقل‌ ۵۰ متر از محل‌ فاصله‌ گرفته‌اند و هيچ‌كس‌ سيگار نمي‌كشد. در زمان‌ فرود هلي‌كوپتر، زانو بزنيد تا از پره‌هاي‌ چرخان‌ آن‌ كاملاً دور باشيد. پس‌ از فرود هلي‌كوپتر، به‌ آن‌ نزديك‌ نشويد و صبر كنيد تا يكي‌ از اعضاي‌ گروه‌ به‌ ديدن‌ شما بيايد. تا زماني‌ كه‌ پايك‌هاي‌ فرود هلي‌كوپتر به‌ زمين‌ نرسيده‌، به‌ آنها دست‌ نزنيد؛ اين‌ پايك‌ها تا زماني‌ كه‌ در تماس‌ زمين‌ قرار نگيرند، بار الكتريكي‌ ساكن‌ دارند.
مرور کلی

نكتة مهم و كليدي درهنگام بلند كردن اين است كه پشت خود را در حالت راست و قفل شده نگه داريد و ازچرخيدن خودداري كنيد تا زمانيكه پشت شما در حالت مستقيم قفل شده است مي توانيد بارهاي زيادي را بدون آسيب به پشتتان بلند كنيد .
بلند كردن صحيح ،‌ ايمن ترين و كارآترين روش بلند كردن است . ايمني شما ،‌ همكاران و بيمار بستگي به استفاده درست از تكنيك هاي بلند كردن و نگه داشتن صحيح وسيله ‌در هنگام حمل آن دارد . اگر به درستي وسيله را نگيريد ، نمي توانيد سهم وزن خود را تحمل كنيد يا ممكن است وسيله از يكي از دستها و يا هر دو دست رها شود و باعث آسيب قسمت تحتاني پشت خود و يا همكارانتان شويد .
هميشه بهتر است كه بيمار را روي وسيله اي حمل كنيد كه روي زمين غلتانده مي شود . با اين وجود ،‌ اگر وسيله چرخدار دردسترس نيست ،‌بايد دستورالعمل هاي خاصي را در رابطه با حمل بيمار روي برانكار بدانيد و به آن عمل كنيد . بايد دائماً حركتتان را با اعضاي ديگر تيم هماهنگ كنيد و با آنها ارتباط كلامي داشته باشيد.
هنگام بلند كردن يك برانكار چرخدار بايد شما و گروه از تكنيك هاي بلند كردن صحيح استفاده كنيد . شما و گروهتان بايد قدرت و قد تقريباً‌ يكساني داشته باشيد .
اگر بك بورد يا برانكار چرخداري را به بالا يا پايين پله ها مي بريد بايد بيمار را به منظور جلوگيري از ليز خوردن روي آن ثابت كنيد . بايد ابتدا قسمت انتهاي برانكار يا بك بورد را ببريد طوري كه سر بيمار بالا تر از پايش قرار گيرد .
راهنمايي و دستورها قسمت مهمي از بلند كردن و حمل ايمن هستند . شما و گروهتان بايد حركاتي كه قرار است اجرا شود را بدانيد و هماهنگ با هم عمل كنيد . سر گروه مسئول هماهنگي حركت ها است .
بايد سعي كنيد كه ازچهار ناجي هر زمان كه ممكن است استفاده كنيد . همچنين بايد بدانيد كه چقدرمي توانيد به راحتي و ايمني بلند كنيد و بيش از اين اندازه چيزي را بلند نكنيد . اگر وزن ، بيش از توانايي شماست نيروي كمكي را بطلبيد .
حركات بدني يكساني (‌هنگام بلند كردن حمل بيمار ) براي حالتهاي كشيدن و گرفتن بيمار استفاده مي شود . پشتتان را به حالت قفل شده و راست نگه د اريد و از چرخيدن خودداري كنيد . هنگامي كه دست خود را به بالاي سرتان براي گرفتن بيمار مي بريد سعي كنيد پشتتان را خيلي نكشيد .
معمولا‌ً بايد هنگام استفاده از «حركت دادن فوري بيمار» ،‌او را به حداقل حركت دادن و بلند كردن و به حالت منظم ،‌برنامه ريزي شده و آرام حركت دهيد . گاهي اوقات ،‌مجبوريد بيمار را با استفاده از «حركت فوري» قبل از انجام ارزيابي ودرمان حركت دهيد . اگر بيمار دچار كاهش سطح هوشياري ،‌تهوية‌ناكافي يا شوك است يا در شرايط جوي بسيار نامساعد قرار دارد ،‌بايد از حركت فوري استفاده كنيد .
برانكار چرخدار آمبولانس معمولترين وسيله براي حركت دادن و انتقال بيماران است . ديگر وسايل كه براي حمل و بلند كردن استفاده مي شوند شامل برانكارهاي پرتابل ،‌انعطاف پذير ،‌بك بورد ها ،‌برانكارهاي سبدي (تختة‌ استوك) ، برانكارهاي اسكوپ و صندلي پله هستند .
هر موقع كه بيماري را حركت مي دهيد بايد دقت بسياري كنيد تا بيمار ،‌شما و همكارانتان آسيب نبينند . شما بوسيلة آموزش و تمرين ،‌مهارتهاي تكنيكيِ آماده سازي و بكارگيري را خواهيد آموخت . همچنين آموزش و تمرين براي استفاده از همة‌وسايلي كه در دسترس شماست هم لازم است . بايد گاهي اوقات هر تكنيك را با تيم خود تمرين كنيد تا بتوانيد به سرعت و با ايمني و به طور كار آمد هر وسيله را حركت دهيد .عضويت  / ورود
/

عضويت  / ورود
/

عضويت  / ورود
/

عضويت  / ورود
/

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود

عضويت  / ورود
/

عضويت  / ورود
  /

عضويت  / ورود
/  دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمات در حوادث غیر مترقبه
تاريخ بروز رساني : يكشنبه 05/03/87 ساعت 17:38


                         
     
                   
            
      جابجایی بیمار و مصدوم

بنده علی هژبری پزشکیار ورزشی وپرستار مرکز توانبخشی ومعلولین در مازندران وعضوفعال جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هستم ودورههای امدادونجات را نزد استاد خوب وتوانمند استان مازندران استاد بهروزی واستاد غلامی گذرانده ام امیوارم که بتوانم در این راستا برای شما دوستان مفید واقع باشم
dash-ali
کاربر عادي
کاربر عادي
 
پست ها : 11
تاريخ عضويت: سه شنبه فروردين ماه 27, 1392 11:03 pm
محل سکونت: مازندران
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 104

Re: حمل وجابجا کردن مصدوم

پستتوسط montazer » پنج شنبه فروردين ماه 29, 1392 8:38 am

.

عرض سلام و ادب جناب هژبری
عضویت شما را در پایگاه اینترنتی نجاتگر تبریک عرض می کنیم و حضور گرمتان را به جمع صمیمی امدادگران و نجاتگران این وب سایت خیر مقدم عرض می کنیم

مطلب بالا بسیار عالی ، مفید و کاربردی بود .

فقط در دریافت لینک پی دی اف دچار مشکل هستیم که این امر به مشکل لینک دهی برمیگردد ، اگر محبت کنید یا لینک مستقیم دریافت را درج بفرمایید و یا در خود تاپیک روی دکمه "اضافه کردن فایل پیوست" PDF مربوطه را روی سرور نجاتگر آپلود بفرمایید

چنانچه مشکلی در این زمینه داشتید ، بنده حقیر و سایر دوستان در بخش مدیریت ، در خدمت هستیم .

ضمن اینکه درج منبع و رعایت حقوق مؤلف فراموش نشود.


با تشکر و احترام
پایگاه اینترنتی نجاتگر :: مدرسه الکترونیکی آموزشهای امداد و نجات
نماد کاربر
montazer
مدیر سایت
مدیر سایت
 
پست ها : 606
تاريخ عضويت: چهارشنبه شهريور ماه 27, 1386 1:00 am
محل سکونت: شیراز
تشکر کرده: 37 بار
تشکر شده: 23 بار
امتياز: 17823

Re: حمل وجابجا کردن مصدوم

پستتوسط dash-ali » پنج شنبه فروردين ماه 29, 1392 11:38 pm

باسلام وعرض ادب واحترام خدمت مدیر سایت نجاتگر ازینکه ماروقابل دونستی وماروبه جمع خودتون پذیرفتید بسیار ممنون وسپاسگذارم امیدوارم بتونم در این سایت مفید واقع بشوم بسیار خوشحالم از لطف شما   با تشکر علی هژبری
بنده علی هژبری پزشکیار ورزشی وپرستار مرکز توانبخشی ومعلولین در مازندران وعضوفعال جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هستم ودورههای امدادونجات را نزد استاد خوب وتوانمند استان مازندران استاد بهروزی واستاد غلامی گذرانده ام امیوارم که بتوانم در این راستا برای شما دوستان مفید واقع باشم
dash-ali
کاربر عادي
کاربر عادي
 
پست ها : 11
تاريخ عضويت: سه شنبه فروردين ماه 27, 1392 11:03 pm
محل سکونت: مازندران
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 104


بازگشت به انجمن تخصصي امداد و نجات

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان