صفحه 1 از 1

قوانين كلي آتل بندی

پستارسال شده در: چهارشنبه بهمن ماه 28, 1394 9:16 am
توسط admina
◀️ قوانين كلي آتل بندی :

- مفاصل بالا و پايين محل آسيب در يك استخوان دراز را بي حركت نماييد.

- تمام لباس هاي روي محل آسيب را با قيچي مخصوص برش بانداژ بريده و خارج كنيد (با اجازه مصدوم) .

- جواهرات بيمار در اطراف محل آسيب را خارج كنيد.

- تمام زخم ها از جمله شكستگي هاي باز را پيش از آتل بندي با يك پانسمان استريل پوشانده و سپس به آرامي بانداژ كنيد.

- از اعمال فشار زياد روي زخم اجتناب نماييد.

- هيچ گاه استخوان بيرون زده را از روي عمد مجددا سر جاي خود برنگردانيد.

- درون آتل را با يك پارچه نرم بپوشانيد تا از فشار و احساس ناراحتي مصدوم جلوگيري شود.

- پيش از تلاش براي حركت دادن بيمار،آتل بگذاريد.

- در صورت هرگونه شك به شكستگي محل آسيب را آتل بندي كنيد.

- اگر بيمار نشانه هاي شوك را نشان مي دهد،شوك را درمان نموده و بيمار را فورا بدون صرف وقت براي آتل بندي به بيمارستان منتقل كنيد.

- مگر در شكستگي ران و لگن كه حتي با وجود نشانه هاي شوك بايد ابتدا اقدام به آتل بندي نمود چون اين شكستگي ها با خونريزي شديدي همراه هستند و از آتل به عنوان يك وسيله اي جهت توقف خونريزي استفاده ميشود.