صفحه 1 از 1

در ارزيابي اوليه مواجهه با مصدوم چه بايد کرد ؟؟؟

پستارسال شده در: جمعه دي ماه 18, 1394 8:07 pm
توسط montazer
.ارزيابي اوليه مصدوم :

* يك برداشت كلي از مصدوم فراهم كنيد.
* ميزان پاسخ دهي مصدوم را ارزيابي كنيد.
* راه هوايي مصدوم را بررسي كنيد.
* تنفس مصدوم را بررسي كنيد.
* وضعيت گردش خون مصدوم را بررسي كنيد.
* شكايت اوليه مصدوم را بشناسيد.
* با اورژانس تماس حاصل كنيد.


به همين سادگي و البته با دقت