درباره ما

دلی کز محبت نشانی ندارد        بود خار و سنگی که جان ندارد

دل مهرورزان بود خـانه حق       جز این کعبه ؛ یزدان مکانی ندارد

 

کمی از خودمون :

توی هیاهوی زندگی ماشینی ، مشغله های عصر ارتباطات ، و مردمی که شاید به واسطه گرفتاریهاشون وقت دید و بازدید و درکنارهم بودن و تفریح که چه عرض کنم ، وقت سر خاروندن هم ندارن ؛ توی گوشه و کنار این شهر شلوغ هنوز پیدا میشه دوستان صمیمی و یکدل که سرشون بره رفاقتشون نمیره ….

بچه هایی که حاضرن برای نجات جان یک نفر جان خودشون رو فدا کنن ، چرا که ارزش این کار رو از آیه شریفه (( و من احیاها ، فکانما احیاءالناس جمیعا ۱ )) درس گرفتن .

و این شد یک اصل برای ما ؛ اصلی برای تولد نجاتگر ….

گروهی که بنای آن بر پایه یکدلی ، یکرنگی ، اتحاد ، صمیمیت و گذشت و ایثار بنا شده .

 

 

 

۱. سوره مبارکه مائده – آیه۳۲